Loopbaanbegeleiding Wij zijn uw weg naar een nieuwe toekomst.

Wat is Re-activering?

Re-activering is een begeleidingstraject om mensen die dreigen vast te lopen in hun werk, of dit al zijn, weer gepassioneerd te maken.
Het initiatief voor zo'n traject kan van u maar ook van uw werkgever uitgaan.


Gaat u nu echt die dingen doen die u leuk vind?Naast onze standaard werkwijze besteden we specifieke aandacht aan:

* Zelfonderzoek

* Sterkte- en zwakteanalyse

* Wie ben ik?
* Wat wil ik?
* Wat kan ik?

* Het in kaart brengen van uw
patronen.

* Belemmerende overtuigingen
opsporen en corrigeren.

* wat zijn de opleidingsbehoeften?

* Wat zijn de interne mogelijkheden?

* Wat zijn de externe opties?

* Eventueel als zelfstandige
verder?

*Hoe gaat u de rest van uw leven
verder invullen?

 © 2022 Loopbaanbegeleiding  •  Powered by beat247